Tag kontakt

Hvad kan vi gøre for dig?

CIVILRETLIGE TVISTER

Vi hjælper med gennemførelse af retssager for samtlige domstole, både byretterne, Landsretterne og Højesteret

STRAFFESAGER

Har du brug for en forsvarsadvokat? Advokat og indehaver Henrik Brandt-Madsen har mange års erfaring med at føre straffesager.

FAST EJENDOM

Vi har en bred og indgående viden om fast ejendom og bistår ved forhandlinger og med at udfærdige dokumenter.

Møderet for Højesteret

Vores afdelinger

En kort beskrivelse af afdelingerne kunne placeres her.

Feature Image 1

EBELTOFT

__________

Feature Image 1

RANDERS

__________

Feature Image 3

SKAGEN

__________

Tag kontakt

Tag kontakt

#