Arbejdsområder

Straffesager

Med indgående kendskab til strafferetten og straffeprocessen, står vi klar til at hjælpe dig gennem straffesagen ved en personlig og engageret indsats.

Børn og familie

Hvad enten du har brug for bistand i forbindelse med en skilsmisse, en bopælssag, en forældremyndighedssag eller en anbringelsessag, kan vi hjælpe dig.

Gratis retshjælp

Vi tilbyder gratis retshjælp i form af mundtlig rådgivning ved personligt fremmøde på vores kontorer i Ebeltoft, Randers og Skagen. Kontakt os for nærmere aftale.

Retssager

Vi hjælper med gennemførelse af retssager for samtlige domstole, både byretterne, landsretterne og Højesteret.

Køb af fast ejendom

Vi har stor erfaring med at ekspedere en ejendomshandel igennem tinglysningssystemet både hvad angår helårshuse, sommerhuse, ejerlejligheder, grunde og erhvervsejendomme.

Dødsboer og testamente

Vi rådgiver omkring de forskellige skifteformer. I forbindelse med behandlingen af dødsboet har vi kontakten med skifteretten og skattestyrelsen.