Familie- og børnesager

Familie- og børnesager

Vi står klar til at hjælpe dig på en lang række familie- og børneretlige områder. Står du over for en af følgende sagstyper, skal du derfor ikke tøve med at kontakte os:

Til alle faser i livet

Såfremt der er opstået uoverensstemmelser omkring børnene, og du har behov for advokatbistand i familieretshuset og / eller i familieretten, er vi parate til at hjælpe dig. 

Vi har stor erfaring med den type sager, ligesom vi har stor erfaring med anbringelsessager. Vi møder både i børne- og ungeudvalget samt i Ankestyrelsen.

Også i det tilfælde at du står over for at skulle giftes (eller er gift) og overvejer om der skal udarbejdes en ægtepagt, er du meget velkommen til at kontakte os for vores bistand.

Står du over for en skilsmisse / bodeling, er det en god ide at kontakte en advokat tidligt i processen. På den måde kan vi vejlede dig omkring reglerne på området, og give dig et overblik over selve bodelingen og processen i øvrigt. 

I det tilfælde at i er uenige omkring delingen af boet, uanset om der er tinglyst en ægtepagt eller ej, bistår vi dig igennem hele processen, fra de indledende forhandlinger til møder i skifteretten, med bobehandler samt under en eventuel retssag.

Juridisk bistand til udarbejdelse af testamente og fremtidsfuldmagt

Vi bistår også meget gerne med udarbejdelsen af dit testamente og / eller en fremtidsfuldmagt. Ved at oprette et testamente, får du muligheden for at tage stilling til hvem der skal arve dig når du går bort.

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt kan du beslutte, hvem der skal varetage dine personlige og / eller økonomiske forhold, i det tilfælde, at du ikke længere selv er i stand til det. Vi sørger for, at dokumenterne er tilpasset netop din situation og dine ønsker.

Vi har stor forståelse for at sagerne kan være følelsesmæssigt hårde at komme igennem. Derfor har vi – udover det rent juridiske – altid fokus på at guide dig trygt igennem processen.