Dødsbo og testamente

Når en person afgår ved døden, efterlader denne et dødsbo tilbage. Dødsboet omfatter hele den afdøde persons formue. Den pågældende vil efterlade sig arvinger. 
Her bliver reglerne for dødsboskifte relevante. Når man netop har mistet en pårørende, kan det være svært at håndtere alt det praktiske, juridiske og økonomiske. Det kan overskueliggøre processen betragteligt at kontakte en advokat der kan yde bistand igennem processen.

Professionel støtte i en svær tid

I forbindelse med behandlingen af et dødsbo er der ofte mange problemstillinger. Hvordan skal boet behandles, hvem skal betale begravelsesudgifterne, og hvad med indboet? Hvordan får man papirer og opgørelser til skifteretten udfyldt korrekt? 

Behandlingen af et dødsbo kan være kompliceret og omfattende, og særligt i disse situationer kan det være en god ide at kontakte en advokat. Som advokat på sagen håndterer vi naturligvis al korrespondance med skifteretten og skattestyrelsen.

Vi har stor erfaring med behandlingen af dødsboer. Vi rådgiver omkring de forskellige skifteformer, herunder privat skifte, bo udlæg, uskiftet bo, ægtefælleudlæg og bobestyrerbehandling. Vi rådgiver om muligheden og betingelserne for et privat skifte.

Et privat skifte indebærer, at du og dine medarvinger er ansvarlige for alle de praktiske aspekter, udarbejdelse af diverse opgørelser samt afvikling af boet.

Fordelene ved at hyre en advokat til privat skifte

I det tilfælde at boet bliver udlagt til privat skifte, kan vi som din advokat hjælpe dig med bobehandlingen.
Jo før vi får boet til behandling hos os, jo bedre. På den måde kan vi gardere dig mod fejl i forbindelse med boets behandling.
At vælge at hyre en advokat kan også ofte spare arvingerne for uoverensstemmelser og stress omkring dødsboskiftet.

Vi orienterer dig løbende om sagens forløb, så du hele tiden kan følge med i hvor langt vi er i processen.

Kontakt os endelig, hvis du ønsker vores bistand til håndteringen af et dødsbo. Hvis du kontakter os umiddelbart efter dødsfaldet, har vi mulighed for at vejlede dig helt fra start og videre igennem processen.