Retssager

Hvis du står i den situation at det ikke er muligt for dig at blive enig med sagens anden part/parter om løsningen på en tvist, er der mulighed for at få uenigheden afgjort ved en retssag. Vi hjælper med gennemførelse af retssager for samtlige domstole, både byretterne, landsretterne og Højesteret.
Vi bistår desuden med forligsdrøftelser i sager hvor dette er aktuelt, eller bliver det under sagens forløb.

Til private og erhverv

Vi bistår både private og virksomheder med at føre retssager, og vi kan selvfølgelig repræsentere dig hvad enten du er sagsøger eller sagsøgte. Uanset din situation, gør vi vores ypperste for at forfølge eller beskytte dine interesser under sagen. 

Vi bistår dig med sagen fra start til slut, og inddrager dig aktivt i sagen under hele dennes forløb. Vi anbefaler at du kontakter os før der udtages stævning i sagen, så vi har mulighed for at hjælpe dig med juraen på området.

Der kan være store omkostninger forbundet med en retssag. Derfor er det vigtigt for os at vejlede dig grundigt om de økonomiske aspekter i sagen, før sagsanlæg. 

Vi vil ligeledes undersøge mulighederne for, at du kan få dine omkostninger dækket af en retshjælpsforsikring eller fri proces. Hvis det er aktuelt, hjælper vi dig ligeledes med kontakt til forsikringsselskabet eller civilstyrelsen.

Økonomiske aspekter ved retssager

Vi rådgiver dig både om de økonomiske, forretningsmæssige (hvor det er aktuelt) og tidsmæssige perspektiver i forbindelse med det at føre en retssag. Vi kan bistå dig i flere forskellige juridiske discipliner, og vi anbefaler derfor at du kontakter kontoret, hvis du har en sag vi skal kigge nærmere på.

Det er vores målsætning at behandle både små og store sager så samvittighedsfuldt som overhovedet muligt, og vores service er lige personlig og seriøs, hvad enten det er virksomheder eller private der har behov for vores assistance.

Kontakt og endelig for en drøftelse – vi er klar til at arbejde hårdt for dig og din sag.