Straffesager

Har du brug for en forsvarsadvokat?

Advokat (H) og indehaver Henrik Brandt-Madsen har siden 1996 været beneficeret forsvarsadvokat og har således mange års erfaring med at føre straffesager.

Det er vigtigt, at vi bliver kontaktet tidligt i straffesagens forløb, så vi kan tilrettelægge det bedste forsvar for dig. Du må derfor ikke tøve med at kontakte os, hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag. Vi bistår dig under hele sagen, og møder naturligvis under afhøringer, i arresten, under grundlovsforhør, i fristforlængelsesmøder samt under selve hovedforhandlingen (retsmødet hvor sagen afgøres). 

Når Henrik Brandt-Madsen møder under retssagen, er han altid fuldstændig forberedt og klar til at tale din sag. Med ham som din forsvarsadvokat er du altid sikret et aktivt og kompromisløst forsvar. Henrik Brandt-Madsen møder over hele landet inklusiv i Østre og Vestre Landsret samt Højesteret.

Vi påtager os alle former for straffesager, herunder spiritussager, voldssager, våbensager, narkosager, sager om økonomisk kriminalitet og drabssager. Der er ingen sager for store eller for små. Vi beskæftiger os tillige med kæremål til Østre og Vestre landsret.

Du har ret til at vælge din forsvarsadvokat blandt landets advokater. Dét, at du allerede er blevet tildelt en forsvarer af retten, udelukker normalvis ikke, at du skifter til en anden forsvarsadvokat efter dit valg. Når en forsvarsadvokat beskikkes for dig, betales advokatens salær af statskassen hvis du frifindes (vinder sagen). Hvis du bliver dømt (taber sagen), vil du blive pålagt at betale sagsomkostninger. Statskassen lægger ud for forsvarerens salær og du vil herefter modtage en opkrævning fra politiet.

At være involveret i en straffesag kan være en ubehagelig oplevelse både for dig og din familie, hvilket vi hos Brandt-Madsen Advokatfirma har stor forståelse for, indsigt i og erfaring med.

Med indgående kendskab til strafferetten og straffeprocessen er Henrik Brandt-Madsen klar til at hjælpe dig igennem straffesagen ved en personlig, diskret og engageret indsats. Det er vigtigt for os at du føler dig tryg under hele sagen, og derfor er du altid velkommen til at kontakte os.