Om Brandt-Madsen

Brandt-Madsen Advokatfirma er ejet af advokat (H) Henrik Brandt-Madsen. Firmaet har i dag afdelinger i Ebeltoft, Randers og Skagen. Firmaets historie rækker langt tilbage i tiden, da indehaveren har opkøbt flere advokatfirmaer i Jylland.

Vi beskæftiger os med ekspedition af ejendomshandler, almindelige retssager, herunder sager om forældremyndighed, bopæl, samvær, anbringelsessager samt dødsboer. 

Vi har stor erfaring med at ekspedere en ejendomshandel igennem tinglysningssystemet, både hvis det drejer sig om handler med helårshuse, sommerhuse, ejerlejligheder, grunde eller erhvervsejendomme. 

Familieretlige sager har firmaet traditionelt beskæftiget sig med i mange år, især når sagerne oversendes til retten fra familieretshuset. Vi møder i børne- og ungeudvalget samt i Ankestyrelsen.
Dødsbobehandling omfatter rådgivning omkring skifteformer, udlevering til privat skifte, endelig boopgørelse samt kontakt til skifteret og skattestyrelsen.

Advokat (H) Henrik Brandt-Madsen har siden 1996 også været forsvarsadvokat og møder over hele landet inklusiv i Østre og Vestre Landsret samt Højesteret. Det er vigtigt, at vi bliver kontaktet tidligt i straffesagens forløb, så vi kan tilrettelægge det bedste forsvar for dig. 

Vi møder naturligvis under afhøringer, i arresten, under grundlovsforhør, i fristforlængelsesmøder og under hovedforhandlingen (retsmødet hvor sagen afgøres). Kæremål til Østre og Vestre Landsret beskæftiger vi os også med.

Brandt-Madsen Advokatfirma tilbyder endvidere gratis retshjælp på samtlige kontorer. Henvendelse skal ske telefonisk så et personligt møde kan arrangeres.

Vi arbejder med forskellige værdier, såsom at vi skal være maksimalt tilgængelige pr. telefon, pr. mail, ligesom der skal ydes en absolut hurtig indsats uanset sagstype.

Vi håndterer en lang række andre juridiske sager. Kontakt os for en drøftelse om, hvordan vi kan hjælpe dig. Vi lover at vi vil være hurtige og yde en dynamisk indsats, alt til bedste for dig som kunde.