Persondatapolitik

Hos Brandt-Madsen Advokatfirma ønsker vi at beskytte dine personlige oplysninger på bedst mulig vis. I forbindelse med udøvelse af advokatvirksomhed er vi dataansvarlige, underlagt persondataloven og persondataforordningen. Med stor respekt for klienter og potentielle klienters privatliv tager vi vores rolle som dataansvarlig alvorlig.

Du vil opleve at vi hos Brandt-Madsen Advokatfirma udviser en høj grad af fortrolighed omkring dig og din sag. Når du henvender dig til os for at få juridisk rådgivning, modtager vi persondata fra dig. Dette gælder både for klienter og potentielle klienter. Vi behandler kun dine data såfremt vi har en saglig grund til det.

Brug af cookies:
På vores hjemmeside gør vi brug af cookies. Cookies er en tekstfil, der bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Cookies kan ikke indeholde skadelige koder i form af computervirus, da en cookie er en tekstfil og ikke en programfil. Vi bruger cookies til at tilpasse sidens indhold, og til at analysere den trafik der er på hjemmesiden. Når du tilgår vores hjemmeside gør vi opmærksom på brugen af cookies.

Opbevaring af dine oplysninger:
Vi opbevarer ikke dine persondata længere end nødvendigt. I visse tilfælde opbevarer vi dine oplysninger i en længere periode grundet retlige forpligtelser. Alle oplysninger behandles fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, persondataloven, persondataforordningen samt retsplejeloven.

Dine rettigheder:
Du har ret til at få oplysninger om dig selv berigtiget eller slettet, samt ret til at få indsigt i de persondata vi er i besiddelse af. Såfremt behandlingen af dine persondata sker på baggrund at dit samtykke, er det muligt for dig at trække dit samtykke tilbage. Hvis du ønsker dette, bedes du kontakte os. Dine rettigheder som registreret kan være begrænsede i tilfælde hvor lovgivningen påkræver det.
Vi videregiver kun dine personlige oplysninger når vi har et lovligt grundlag for det.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata er du velkommen til at kontakte os pr. mail: hbm@brandt-madsen.dk