Retshjælp

Normalt betyder retshjælp at man vederlagsfrit kan henvende sig hos os og få en umiddelbar tilkendegivelse.
Retshjælpen kan dels ydes som mundtlig rådgivning, ved personlig henvendelse, og kan desuden foretage en vis begrænset skriftlig sagsbehandling, f. eks. protestere mod en opsigelse af et ansættelsesforhold eller et lejemål. 

Retshjælpen bistår også med udfærdigelse af klager til offentlige myndigheder og bistår sidst, men ikke mindst med ansøgning om fri proces.

Der er ikke helt faste regler for, til hvilke sager der kan ydes gratis retshjælp. Som udgangspunkt ydes gratis retshjælp til alle sager, der vedrører privatlivets forhold.
Retshjælp yders normalt ikke til erhvervsdrivende i sager, der vedrører deres erhverv, og heller ikke til sager vedr. køb og salg af fast ejendom.

Er De i tvivl, er De altid velkommen til at kontakte
et af vore kontorer, der hurtigt og præcist kan vejlede Dem til de eventuelle næste skridt i Deres sag.

Gratis retshjælp Ebeltoft